home
nieuws
kernwaarden
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
netwerkorganisatie
MVO-doelstellingen
publicaties
opdrachtgevers
T 06 55122480
E info@roydebrabander.nl
KvK nummer 02096890

Recente opdrachtgevers:
• TinQwise
• Cals College IJsselstein
• CNS Ede
• Dreamfactory
• ECABO
• Gasunie NV.
• Hanzehogeschool Groningen
• ROC Zadkine
• Werkprojectengroep Groningen
Vanuit Coachboulevard:
• Ministerie van Defensie (HRM Academie)
• Stichting Univé Rechtshulp
• Gemeente Schiermonnikoog

Voor feedback van klanten [klik hier].