home
nieuws
kernwaarden
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
netwerkorganisatie
MVO-doelstellingen
publicaties
opdrachtgevers
T 06 55122480
E info@roydebrabander.nl
KvK nummer 02096890

Naast de inhoudelijke expertise maken we gebruik van het parallel-proces: door met elkaar samen te werken in het traject, wordt zichtbaar hoe er samengewerkt wordt. Dit parallel-proces is aanleiding om feedback op te geven, waarbij het herkennen van belemmerende patronen de eerste stap is naar een betere samenwerking. Met als doel het werkelijk implementeren van de missie en visie of het ontwikkelen van de daarvoor benodigde (leiderschaps-)competenties.

Juist vanuit de hier-en-nu situatie in het parallel-proces ontstaat de verbinding tussen de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarmee de team- en organisatie-ontwikkeling. Het vraagt van betrokkenen de vaardigheid om zich enerzijds bewust te worden van de effecten van het eigen gedrag op de ander, het team en het resultaat; en anderzijds committment met elkaars leerproces, waarbij elkaar feedback geven vanzelfsprekend is om de met elkaar geformuleerde resultaten waar te kunnen maken. Het betekent ook dat het spannender wordt: van iedere betrokkene wordt eigenaarschap gevraagd op de interactie en de kwaliteit daarvan. Alleen zo kunnen we onze eigen missie waarmaken.