home
nieuws
kernwaarden
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
netwerkorganisatie
MVO-doelstellingen
publicaties
opdrachtgevers


T 06 55122480
E info@roydebrabander.nl
KvK nummer 02096890

Leren en ontwikkelen én bijdragen aan een effectief leerklimaat is onze passie en ons vak. Op individueel, team en organisatieniveau. En waar het in onze mogelijkheden ligt ook op maatschappelijk niveau.

Als gedreven professionals die staan voor vakmanschap, verbinden wij ons graag met organisaties en mensen in die organisaties die een stap voorwaarts willen zetten. Nodigen we u graag uit uw authentiek leiderschap te vergroten. Of dat nu een formele managementfunctie betreft, of leiderschap over je eigen leven betekent. Waar de organisatie haar missie kan leven, én haar medewerkers uitnodigt de eigen persoonlijke missie te leven. In interactie met de organisatie. Zo gaan resultaat en zingeving werkelijk samen.
Lees meer: Kompassie is leiderschap

De vragen die intrigeren zijn: hoe kan deze organisatie doen en uitdragen wat haar bestaansrecht geeft? Vragen die in de huidige tijd gewenst en ongewenst noodzakelijk zijn. Wat is er voor nodig om dit te bereiken? Welk gedrag past hierbij? Is het huidige gedrag (organisatiecultuur) ondersteunend aan de missie? Of betreft de vraag hoe directie en management het gewenste gedrag kunnen bevorderen? En voor ons dan de vraag hoe onze netwerkorganisatie daarin meerwaarde kan leveren.

Door goed te luisteren wat de vraag is, raken we in gesprek over wat een passend antwoord zou zijn. Altijd gericht op de ontwikkeling van de organisatie. Wie is eigenaar van de vraag, wie is drager van de last? Past dat binnen de manier waarop de organisatie is ingericht en opgetuigd? Wordt daarmee het gewenste resultaat behaald, en de ambities verwezenlijkt? In onze werkwijze is het vanzelfsprekend dat organisatiedoelen, teamdoelen, individuele en persoonlijke doelen met elkaar verbonden zijn. En dat deze verbinding noodzakelijk is. Wij bieden organisatie-advies, training en opleiding en coaching. Passend bij de vraag wordt in samenspraak met de klant en opdrachtgever bepaald wat de route wordt. We denken mee zonder over te nemen. Neem contact op info@roydebrabander.nl

 

Leerdagen teamcoaching voor managers & professionals in Zeerijp
11 mrt, 8 apr, 13 mei, 10 jun, 8 jul, 2 sep 2022
[lees verder] - [aanmelden]