home
nieuws
kernwaarden
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
netwerkorganisatie
MVO-doelstellingen
publicaties
opdrachtgevers


T 06 55122480
E info@roydebrabander.nl
KvK nummer 02096890

Het uitgangspunt van onze netwerkorganisatie is overvloed. We zijn dankbaar voor alle mogelijkheden die leven en werk ons bieden. We realiseren ons dat we daarmee een verantwoordelijkheid hebben. Niet alleen om overvloed te bewerkstelligen – bijvoorbeeld door in termen van mogelijkheden in plaats van beperkingen te denken: het glas is halfvol – maar ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ons doel is om anderen in onze overvloed te laten delen.

Dit bereiken we op de volgende manieren:

1. Keuze voor speciale branches tegen een lager tarief:

Basisonderwijs
Waar leren en ontwikkelen onze passie en ons vak is, zijn we ons bewust dat leerbereidheid start op de basisschool. De manier waarop we uitgedaagd worden, de manier waarop we vanuit zelfvertrouwen leren de wereld te ontdekken, de manier waarop we onszelf tot de wereld leren verhouden start in het basisonderwijs.
Helaas is het niet vanzelfsprekend dat we als samenleving alles inzetten op onze kinderen te helpen zelfbewust en vrij in de wereld te staan. Vanuit weten waartoe we in staat zijn, gericht op het vervullen van de rol die we in de samenleving willen innemen en het ontwikkelen van de vaardigheden die we daarvoor nodig hebben.
Vanuit onze expertise willen we graag onze eigen bijdrage leveren aan het creëren van schoolgemeenschappen waarin kinderen optimaal tot hun recht kunnen en mogen komen.

Welzijnsorganisaties
Organisaties die zich bezighouden met het welzijn van mensen in onze samenleving hebben een maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. We delen de noodzaak van deze taak en verantwoordelijkheid, en willen ons hiermee verbinden vanuit het willen delen in overvloed. We bieden onze expertise aan tegen gereduceerd tarief. Op deze wijze willen wij bijdragen aan het vergroten van de mogelijkheden van mensen aan de onderkant van de samenleving. Voor wie het niet vanzelfsprekend is dat je je leven zelf kunt bepalen dan wel dat je keuzes kunt maken vanuit je hart; vanuit overvloed in sociaal-emotionele en economische middelen.

Stichting (IO.) ‘onszin’
Roy de Brabander is voorzitter van de Stichting in oprichting ‘Onszin’.
De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het vergroten van de mogelijkheden in Noord-Oost Groningen. Als Groningers voelen we ons verbonden met het groningse land, en willen we vanuit onze gebundelde expertise bestaande netwerken en samenwerkende organisaties in (Noord-Oost) Groningen stimuleren effectiever en effeciënter te werken zodat de doelgroepen die door betreffende organisaties worden geholpen, gestimuleerd worden een volwaardige plek in de Groningse samenleving in te nemen.

Special Arts
Special Arts houdt zich bezig met Kunst en Handicap. De stichting stimuleert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen, dans, muziek, theater, poezie en beeldende kunst. En ze ondersteunt kunstenaars met een handicap, o.a. door hun kunstwerken over het voetlicht te brengen door een grote landelijke kunstuitleen.
Wij ondersteunen deze moedige stichting graag, om zo een bijdrage te leveren aan zichtbare kunst van kunstenaars die in onze samenleving niet vanzelfsprekend een plek hebben.

Bent u ook geïnteresseerd in het huren van kunst van Special Arts? Of in kunstcadeaus of andere diensten die Special Arts biedt? Surf naar de website: www.specialarts.nl, of bel: 0343 420444.
Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd door alle kunstzinnige mensen met een handicap!

Special Arts winnaar van de Kunstfactorprijs
Misschien is het u niet ontgaan dat Special Arts genomineerd was voor de Kunstfactorprijs, de prijs voor kunst en samenleving. Kunstfactor, sectorinstituut voor amateurkunst, looft deze uit voor de meest waardevolle bijdrage aan de amateurkunst.  Special Arts is winnaar geworden en daar zijn medewerkers en bestuur geweldig trots op. Temeer daar de stichting in goed gezelschap was, want de andere genomineerden* hebben eveneens een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit en de kwantiteit van de amateurkunstbeoefening.    

De jury over Special Arts
'De jury is positief over de bijdrage die Special Arts levert aan het actief met kunst bezig zijn van mensen met een handicap. Dit levert niet alleen ontroerende en mooie kunst op, het verrijkt ook het leven van mensen met een handicap en versterkt de verbinding met de rest van de samenleving. Special Arts levert hieraan een bijdrage door het zichtbaar maken van kunst door mensen met een handicap en door onderzoek, kennisverspreiding en het leggen van verbindingen.'

special arts

De prijs (een mooie glassculptuur van kunstenares Sonja Besselink) werd uitgereikt door burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, die voorzitter was van de jury. Dit gebeurde tijdens de A.V.O.N.D., een Avond met Veelbelovende Ontdekkingen, Nieuwkomers en Durfals.  Special Arts beschouwt zichzelf zeker als veelbelovend en ook als een durfal. De stichting is vanaf 2008 een koers gaan varen met de focus op kunstparticipatie door mensen met een handicap. Mede door de inzet van veel andere organisaties, ook uit de zorg en de kunst, zijn er stappen gezet om mensen met een handicap meer te laten participeren aan kunst. En die inspanning wordt nu beloond met deze prijs! De prijs is voor Special Arts. Het is ook een prijs voor de meer dan 40 actieve vrijwilligers. Mede door hun inzet en hun betrokkenheid bij kunst en mensen met een handicap is het mogelijk zoveel werk te verzetten. Maar de prijs is vooral een prijs voor de mensen met een handicap, die met hun kunstproducten laten zien dat het niet alleen uit het oogpunt van participatie belangrijk is dat ze meedoen aan kunst, maar ook dat zij mooie dingen kunnen maken, die de moeite waard zijn om getoond te worden.   
Wilt u ons feliciteren met deze bijzondere prijs? Dat doet u vooral als u ons wilt steunen, bijvoorbeeld door donateur te worden à € 50,- per jaar. Maar het kan ook doordat u kunstwerken huurt uit de kunstuitleen van Special Arts of door sponsoring van bijvoorbeeld de Special Award. En u steunt ons door deze mail door te sturen naar uw relaties.  

* Genomineerd waren Appie Alferink, directeur van ZIMIHC, huis van amateurkunst in Utrecht; Nicolien van Vroonhoven, voorheen CDA kamerlid en momenteel wethouder in Den Haag; televisieprogramma So you think you can dance van RTL.
Foto: Hanne Nijhuis Bezoekadres Zonnehof 4A  3811 NC Amersfoort T: 033 43 28 033