home
nieuws
kernwaarden
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
netwerkorganisatie
MVO-doelstellingen
publicaties
opdrachtgevers

T 06 55122480
E info@roydebrabander.nl
KvK nummer 02096890

De netwerkorganisatie Roy de Brabander Advies, coaching & training heeft als missie in het leven en daarmee ook in werk om anderen uit te nodigen zichzelf te worden door onszelf te zijn. Of dit nu op organisatie, team of individueel niveau is.

Daarin zijn we authentiek, vanuit de basisovertuiging dat ieder mens het te doen heeft met zichzelf en met de rugzak die een ieder met zich meedraagt. Niet meer en niet minder. Mild van hart hebben we oog en oor voor de worstelingen die op organisatie-, team- en/of persoonlijk niveau soms ervaren worden.

Open en direct: vanuit openheid kan de dialoog gaan over datgene wat er werkelijk toe doet. Directe interventies in de hier-en-nu geven de mogelijkheid om de poespas achterwege te laten.

Nieuwsgierig naar de effecten van wederzijds beïnvloedend gedrag en de manier waarop mensen in organisaties elkaar soms niet of moeilijk verstaan. Wat is het belang van een organisatie en het menselijk gedrag daarbinnen? Creëert de organisatie daarmee de stap die haar helpt om de ambities te verwezenlijken, of spelen er verborgen belangen mee? Wat is de prijs die daarvoor betaald wordt, en is het dat allemaal waard?

Vrij-moedig: onbeschroomd, onbevangen en stoutweg dagen we uit om na te denken over hoe iedere functionaris de meerwaarde kan leveren waarvoor maandelijks het salaris ontvangen wordt en hoe de optelsom van alle medewerkers de ambities van de organisatie dichterbij of verder weg brengen. Hoe kunnen persoonlijke drijfveren en waarden verbonden worden met de drijfveren en waarden van de organisatie? Maar ook andersom: hoe kan een organisatie haar medewerkers verbinden aan de drijfveren en waarden van de organisatie?

Lef helpt ons om vrij te kunnen interveniëren. We schuwen de confrontatie niet en zijn nieuwsgierig naar de tegen-reactie. Mogen we het onzegbare benoemen? Laat de ander zich raken, geeft het team een tik terug, of is het de start van een reflectieproces over eigen waarden? Kunnen we met elkaar in gesprek raken over deze interactie om op basis daarvan helder te krijgen wat de volgende stap is voor bijvoorbeeld het management?

Plezier is de haarlemmer smeerolie waarmee werkprocessen meer of minder de resultaten van de organisatie bewerkstelligen. Kan er oprechte lol zijn, ook als het proces daar misschien niet direct aanleiding toe geeft? Mag er gelachen worden over de worstelingen die soms nodig zijn om een stap voorwaarts te kunnen zetten?

(Resultaat)verantwoordelijk: welk traject er ook doorlopen wordt: de focus blijft altijd op het benodigde resultaat (meetlat) en de manier waarop betrokkenen daar eigenaarschap voor nemen. Dit laat zich zien in ander gedrag. U kunt ons houden aan de meetlat die we overeenkomen en het volledige committment daarop. Daartoe zetten we alles in wat we in huis hebben.

Betrokken partner: als systeemdenker in hoofd, hart en handen zijn we goed in het schakelen tussen alle niveau’s die in de samenwerking binnen een organisatie spelen. Vanuit het overzien van de context en dit kunnen koppelen aan wat er nodig is, tonen wij onze oprechte betrokkenheid en zetten we onze expertise graag in, vanuit de wens om werkelijk toegevoegde waarde te leveren.