home
nieuws
kernwaarden
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
netwerkorganisatie
MVO-doelstellingen
publicaties
opdrachtgevers
T 06 55122480
E info@roydebrabander.nl
KvK nummer 02096890

Feedback

De manier waarop jij hier&nu’tjes maakt is indrukwekkend, omdat ik zie dat je volkomen waardevrij en toch direct kan zeggen wat er is. Dat is een voorbeeld en geeft mij 'rust' om dat ook gewoon te gaan doen (maw mijn opvattingen over confrontaties en oordeel en kwetsen en wat al niet meer, bij te stellen). Ik heb ervaren dat het volkomen in orde is dat op jouw manier te doen. Ik ga er dus maar eens mee aan de slag (op mijn manier). Vooral ook omdat het geen confrontaties 'om de confrontaties' zijn (vanuit een bovenpositie) maar dat ze ten dienste staan van de meetlat van de ander (en dus een appél doen op eigenaarschap van de ander). Daarmee zijn de 4 succesfactoren nóg meer met elkaar verbonden geraakt voor mij. (Eva Berends, Nessun Dorma)

De vakkundigheid: snel en gedegen wisselen tussen inhoud en proces. De persoonlijke, directe maar altijd positieve aanpak heeft op mij een energiek effect. Prikkelend, confronterend, inspirerend; gaat een spade dieper! En buitengewoon integer. (Dolf Mansens, directeur Beatrixschool, CNS/Ede)

Je hebt meesterschap in je vak. Als een organisatie echt wil veranderen omdat ze op de huidige manier haar missie en visie niet voor elkaar krijgt, is investeren in jou een meesterlijke zet. Ik ken geen andere manier om echt iets duurzaam te veranderen. Voor je bereidheid feedback te geven en je vakkennis te delen, ben ik je inmens dankbaar! (Esther de Haan, De Haan Teamcoaching)

Sparringpartner op de achtergrond, en soms op de voorgrond om mee te denken, mee te ontwikkelen, te spiegelen, te reflecteren, te confronteren (en weer op te vangen)….om mijn eigen ontwikkeling en, in het verlengde daarvan, mijn schoolorganisatie te laten groeien. (Hanneke Bink, directeur de Brugge, CNS/Ede)

Ik heb ervaren dat je de opdrachten die je krijgt pas accepteert als je het beoogde resultaat scherp hebt kunnen formuleren en daarop ook bevestiging krijgt van de opdrachtgever. Het komt het resultaat uiteindelijk zeer ten goede: ieder weet waar ‘ie aan toe is en er wordt zo goed mogelijk voorkomen dat er verschillende, verkeerde verwachtingen zijn m.b.t. de resultaten. Ook evalueer je tussentijds en aan het eind samen met de opdrachtgever op inhoud, procedure en proces van de rol en van de ontwikkeling van de betrokken persoon/groep. (Jan Meinen, Manager Gasunie NV.)

Met veel lef lijkt het alsof je je niets aantrekt van wat anderen van je vinden: dit is jouw stijl en zo werk je en als je dat niet bevalt moet je iemand anders zoeken… Je hebt me ook laten voelen wat het is om te genieten van het moment, m.a.w. om zo nu en dan eens op de meetlat te gaan zitten om te genieten van het niveau dat ik heb behaald, zonder steeds weer verder, verder, verder te willen. (Jorg Gigler, Manager Gasunie NV.)

Vanuit vallen en opstaan, confrontaties aangaan, pijnpunten voelen en successen vieren. Dat is iets wat je mij persoonlijk hebt laten ervaren door vooral je eigen drijfveren in te zetten. Altijd vanuit het idee om een volgende stap te zetten of soms gewoon een pas op de plaats te maken. Mijn professionele groei is vooral gerealiseerd door me als manager te ondersteunen in een strategisch proces binnen mijn bedrijfsonderdeel. Hierin heb je me laten ervaren hoe ik als professional mijzelf kan inzetten, welke rollen ik nodig had om een veranderingsproces in gang te zetten met het team en welke instrumenten op orde moeten zijn om dit te realiseren. Voor het totale bedrijfsonderdeel is in een jaar tijd een enorme professionalisering gerealiseerd in resultaatgericht (samen)werken. Je zet ontwikkeling bij de ander in gang met heel veel compassie en gedrevenheid. Daarbij ben je soms op de voorgrond en soms op de achtergrond, maar houdt vooral voeling met wat er nodig is. En zet daarbij alles wat jij kan bieden met heel veel deskundigheid en liefde in. (Machteld Koopmans, Manager Werkprojectengroep Groningen)